Zet De Gebruikers Centraal Bij De Implementatie Van Uw CMS

Zowel marketeers als IT’ers durven ze al te gemakkelijk uit het oog verliezen: de gebruikers. Zeker wanneer het gaat over grote investeringen of over combinatiepakketten als de G Suite van Google of Microsoft’s Office 365 wordt meer over de uitgebreide mogelijkheden en de prijs gesproken dan over de specifieke behoeften van de gebruikers en hun bedrijf of team. In de woorden van Laurence Hart in het artikel “Don’t Blame SharePoint, Blame IT“:

The question you need to ask yourself about SharePoint, Office 365 or any system is, “Who is driving your requirements?” To whom is the vendor listening when they design and build enhancements? The answer is critical to choosing the right software.

Het zal u niet verbazen dat ook de succesvolle implementatie van een Content Management-systeem mee bepaald wordt door de reële en specifieke behoeften van de organisatie én van haar gebruikers. Juist omdat het zo moeilijk is om die behoeften vooraf (en dus een beetje in het abstracte) te verwoorden en op (virtueel) papier te zetten, is het van het grootste belang om tijdens het selectieproces veel ruimte te voorzien voor het consulteren van de mensen die dagelijks met het CMS aan de slag zullen gaan.

Let op: het gaat dan niet enkel over gebruiksgemak en de “user interface”, maar ook over de functionaliteiten van de producten. Wanneer het gaat over het aanpassen van bestaande werkprocessen moet je je afvragen: welke functionaliteiten heeft de eindgebruiker nodig, en hoe kan het tool die leveren terwijl het in het proces wordt ingepast? Wie kan die vragen beter beantwoorden dan de eindgebruikers zelf?

Als u nieuwe processen gaat opzetten of bestaande processen kompleet gaat omgooien en vervangen, dan is de rol van de eindgebruikers zo mogelijk nog belangrijker. Want zonder hun inbreng is de kans op slagen van het veranderingstraject heel klein, dat leert u in elke cursus “change management”. Dus eerst het proces op punt zetten, en pas daarna geheel of gedeeltelijk automatiseren. En natuurlijk moeten dan de IT’ers weer mee aan tafel – maar niet als ultieme beslissers.

Content Management In Tijden Van COVID-19

Woorden als “crisis”, “oorlog” en “lock-down” maken het overduidelijk dat we dezer dagen een zeer uitzonderlijke periode meemaken. Iedereen zoekt naarstig naar manieren om zich aan te passen aan de strenge beperkingen die de overheid ons oplegt om de impact van de SARS-CoV-2-besmetting zoveel mogelijk te beperken. Niemand weet hoe lang de huidige situatie gaat aanhouden.

Met behulp van informatietechnologie slagen heel wat bedrijven er gelukkig in om toch geheel of gedeeltelijk actief te blijven. Telewerk is al langer mogelijk, maar vandaag wordt het toegepast op een schaal die zelfs in grote bedrijven (denk in België aan de banken) nieuw is. En dat brengt dus onbekende risico’s met zich mee, bijvoorbeeld rond de schaalbaarheid en de performantie van de gekozen hard- en software. Reken maar dat menig CIO zich daar de voorbije weken de kop heeft over gebroken!

Maar ik wil het hier even over een ander aspect van het telewerk hebben, met name de beschikbaarheid van de informatie die de telewerkers nodig hebben om hun werk te blijven doen.

Elke telewerker wil op de hoogte blijven van wat er reilt en zeilt binnen de onderneming. E-mail en/of intranet blijven de belangrijkste kanalen voor al wie ingelogd geraakt in de telewerk-sessie… maar hebt u ook één of meerdere alternatieve kanalen ter beschikking? Publieke sociale media als WhatsApp kunnen in nood dienst doen. Maar ze zijn niet echt ideaal in een professionele context: hoe houdt u de leden van een groep up to date? Hoe zit het met de discretie van de berichten? Hoe garandeer je dat er geen ‘fake news’ binnensluipt? etc.

Als het bedrijf over een intranet beschikt, dan is de kans groot dat tenminste een deel van de informatie die de medewerkers nodig hebben beschikbaar is wanneer ze inloggen op de systemen van het bedrijf. Maar het is goed om je de vraag te stellen: heeft elke telewerker wel al de informatie ter beschikking die nodig is? Is de zoekfunctie handig genoeg om te vinden wat er gezocht wordt? Het zou mij alvast niet verbazen dat tijdens het telewerk duidelijk wordt in welke mate medewerkers rekenen op de parate kennis van collega’s die op kantoor vlak bij hen zitten, in plaats van op wat een “search” kan leveren!

Last but not least is er het gedrag van de klanten van het bedrijf. Tijdens crisisperiodes als deze gaan mensen, en dus ook klanten, zich anders gedragen. Soms omdat het moet op bevel van de overheid, maar vaak omdat we als mensheid nu eenmaal creatief zijn in het bedenken van oplossingen voor nieuwe problemen. Of die oplossingen goed of slecht zijn maakt niet uit: de vraag is wat er nodig is binnen het bedrijf om met die veranderende verwachtingen en gedragingen van de klanten om te gaan. Hoe snel kunnen processen – en de bijbehorende documentatie- en informatiestromen – worden aangepast, gedocumenteerd en uitgerold? Hebt u de middelen ter beschikking om medewerkers te vormen wanneer ze thuis aan de slag zijn?

Bovenstaande bedenkingen zijn verre van  volledig, maar dat was ook niet mijn bedoeling. Ik wil niet verwijzen naar Machiavelli of Churchill, want een “goede crisis” is dit niet. Maar: de COVID-19-epidemie gooit onze wereld wel even overhoop, en uit wat er verandert kunnen we hopelijk heel wat leren, ook op het vlak van content management.

Terwijl we leren mogen we de essentie niet vergeten: eerst zorgen voor de mensen en hun gezondheid, en daarna pas voor de rest. Verzorg jezelf, verzorg je naasten, wees solidair met alle mensen! En wees alsjeblief verdraagzaam voor al wie het moeilijk heeft om zich aan te passen aan de vele veranderingen die ons nu overvallen.

“Gemakkelijk” Is Niet Noodzakelijk Goed

Microsoft kondigde onlangs aan dat het in de nieuwste versie van SharePoint super-gemakkelijk wordt om een “home page” voor je intranet te maken. Leuk, niet waar?

Toch maar even uitkijken, zou ik zeggen: websites in het algemeen, en dus ook intranetten, verdienen meer dan een paar minuten aandacht vooraleer je iets online zet. Ook de CMSWire website, dat de aankondigingen van Microsoft bespreekt, eindigt met die boodschap:

It is not the pure technology aspect to building out an intranet that is difficult.

What is the focus, what do you want employees to be able to do? You better have spent some months thinking about the user experience, the information architecture, navigation, metadata (for all sorts of purposes) and many other factors before you start cranking out those sites. Just because you can do something easily, does not necessarily mean that you should!

Content Management = Mensen + Processen + Tools

“Content Management”, hoe je het ook juist definieert, is een complexe materie. Mensen, processen en tools moeten op goed op elkaar afgestemd zijn om tot een relevant, bruikbaar en waardevol resultaat te leiden. Zelfs wanneer het “enkel maar” over een website gaat blijkt dat al niet steeds evident te zijn. De term “website” omvat voor mij dan zowel de statische content (teksten, afbeeldingen, video, …) als de dynamische content, zijnde de toepassingen die er in opgeroepen worden (registratie van gebruikers, polls, aankopen, etc.).

Een paar jaar geleden wees ik al op wat er misgelopen is met de Wikibru website: het tool, Mediawiki, is prima, maar over de processen (en de mensen die verondersteld worden om er aan mee te werken) is onvoldoende nagedacht. Ook vandaag kan je enkel constateren dat er sedert augustus 2016 geen enkele nieuwe informatie op de Wikibru sites is gezet – zelfs spammers laten de sites links liggen.

Maar er zijn nog andere illustraties te vinden van de complexiteit waarvan ik sprak.

De voorbije twee weken, net na mijn vakantie, zijn er mij een paar situaties overkomen die wijzen op… slordigheidjes in het beheer van websites. Het gaat hier telkens om Belgische websites, die ik niet zal noemen – ik wil niemand specifiek beschuldigen, ik wil enkel maar aantonen hoe gemakkelijk fouten kunnen optreden en eventueel voor problemen kunnen zorgen.

* * *

De eerste case betreft een geweldige taalfout in de titel van een artikel in een grote commerciële website:

De fout is intussen (gelukkig!) gecorrigeerd, waarschijnlijk omdat ik niet de eerste noch de enige was die hierover struikelde. Maar dergelijke inhoudelijke fouten zouden nooit door de redactionele controle op een tekst mogen sluipen – en ook niet op een website.

De tweede case is een gewone programmeerfout in een invoerscherm, die gelukkig geen gevolgen had voor de aankoop die ik uitvoerde (ik heb het hokje maar aangevinkt in de hoop dat er niets anders fout zou lopen):

Dit soort bug had al in de testcyclus moeten opvallen: het is geen randgeval, maar een tekst die bij elke aankoop getoond wordt. Deze software wordt gebruikt voor meerdere websites/bedrijven, en dat al geruime tijd (in de source code wordt nog getest op zeer oude browserversies!). Dan zou iemand toch moeten zien dat de juiste naam van bedrijf or organisatie niet wordt getoond? Ik heb niet geklikt op de term “general conditions” die in de tekst rood wordt geafficheerd, maar het is niet onmogelijk dat die (eventuele) link niet leidt naar de juiste tekst. Dat is misschien niet van belang voor een particulier die een kleinigheidje online aankoopt, maar wel voor de aankoper van een bedrijf die een flinke bestelling wil plaatsen.

Als derde case wil ik even verwijzen naar de situaties die kunnen ontstaan wanneer meerdere diensten betrokken zijn bij de bouw van web applicaties, en dan zeker bij applicaties die meerdere jaren blijven bestaan en dus regelmatig onderhouden worden:

Waren het de ontwikkelaars die de tekst op de knop gewijzigd hebben naar “Bevestigen”, of is het de taaldienst die de boodschap aangepast heeft? Of is er nog een derde partij in het spel? Ik weet het niet. Gelukkig is de impact hier beperkt – behalve voor mensen die de tekst letterlijk nemen en dan misschien de klantendienst gaan contacteren…

* * *

Het weze duidelijk dat geen van de genoemde fouten op zich heel erg fout zijn. Geen van hen had impact op wat ik wou realiseren; ik ben er enkel een beetje tijd mee kwijt gespeeld. Maar ze zijn wel illustratief voor alvast drie soorten problemen die kunnen voorkomen in het dagelijks beheer van websites. Het gaat natuurlijk om menselijke fouten, en mensen zullen steeds fouten blijven maken. Maar als bedrijf wil je dergelijke fouten zo veel mogelijk opvangen nog voor het grote publiek ze te zien krijgt. Juist daarom is het belangrijk om “content management” niet alleen te zien als een product dat je aankoopt, maar als een tool dat je moet inpassen in je organisatie, rekening houdend met de mensen en de processen in die organisatie. Dat betekent flink wat studie en overleg vooraleer over te gaan tot implementatie, en dat is één van de redenen waarom content management een (relatief) dure aangelegenheid is.

Mijn Leven Als Blogger (In 2014)

“Sociale media” zijn in de loop van de voorbije jaren deel gaan uitmaken van processen en structuren binnen heel wat bedrijven. Hopelijk is dat niet gebeurd vooraleer één en ander duidelijk was voor de hele organisatie: Welke rol spelen FB, Twitter, blogs, etc. binnen uw bedrijf? Hoe belangrijk zijn ze? Hoe worden ze ingezet?

Om het personeel duidelijk te maken wat het belang is van die sociale media kan het nooit kwaad om ze duidelijk te omschrijven en te positioneren. In december 2014 werd mij gevraagd om het onderwerp “bloggen” toe te lichten. Dit is het verhaal dat ik toen vertelde: “My life as a blogger” (PDF), en dat verhaal is nog steeds actueel.

So tell me about yourself: where do you blog?

Klik op deze afbeelding voor
meer cartoons van Quirit.

(Oorspronkelijk gepubliceerd op mijn Engelstalige blog, op 6 augustus 2016)

Content Management: Even De Puntjes Op De I Zetten

Knowledge Management” (KM) en “Content Management” (CM): het zijn beide termen die de laatste jaren erg populair zijn geworden, maar waar tegelijkertijd heel wat vragen worden bij gesteld. Waarover gaat het juist? Wat moet u er zich bij voorstellen in uw specifieke situatie? Wat gaat het me opbrengen? Heb ik het wel nodig? Hoe doe ik dat dan?

Het is in dit artikeltje niet de bedoeling om al die vragen uitgebreid te behandelen. Laat ik om te beginnen de beide termen toch even verduidelijken.

De engelstalige Wikipedia definieert “content management” als volgt: “Content management (CM) is a set of processes and technologies that supports the collection, managing, and publishing of information in any form or medium“.  “Knowledge management” wordt omschreven als “the process of capturing, developing, sharing, and effectively using organizational knowledge“. Wie meer wil weten over KM (Kennisbeheer) verwijs ik graag door naar Steven Warmoes.

Ik wil hier vandaag een paar essentiële punten te maken over CM. Ik doe dat aan de hand van een artikeltje dat enkele mythes over KM doet sneuvelen: “5 Knowledge Management Myths Debunked“. Het is zeker niet het enige lijstje dat dit doet, en niet noodzakelijk het beste lijstje van die aard. Maar als je de term “KM” vervangt door “CM” blijft het even correct, en is het nog steeds toepasselijk! Kijk maar:

  • CM heeft dure technologie nodig“. Welnee! In hun meest eenvoudige vorm kan je zowel KM als CM bedrijven met enkel een kast, papier en pen… maar het spreekt vanzelf dat moderne IT zich snel rendabel maakt eens de volumes groter worden. En zoals het artikel ook zegt: de kost van geen CM (of KM) is waarschijnlijk groter dan die van een goed gekozen oplossing.
  • CM is mijn probleem niet“. Toch wel, want CM gaat iedereen in de organisatie helpen om sneller de juiste informatie te vinden. Of wordt u graag van het kastje naar de muur gestuurd in een zoektocht naar de juiste info, procedure of persoon?
  • If You Build It, They Will Come” is een (foute) quote uit een bioscoopfilm. U mag het interpreteren als: “Dit product is zo geweldig, dat iedereen het meteen gaat willen kopen/gebruiken“. Misschien, maar in de realiteit is de kans daarop klein, zeker als het gaat over de invoering van nieuwe processen en nieuwe tools. Immers: de meeste mensen houden niet van verandering, en elke grote wijziging in het dagelijks werk roept weerstand op. Het is dus belangrijk om eventuele vernieuwing zoveel mogelijk te laten aansluiten bij wat al gekend of in gebruik is, en om de noodzakelijke veranderingen te omkaderen met begeleidende maatregelen die de overgang verantwoorden, verduidelijken en inpassen in de globale organisatie.
  • CM heeft dure consultants nodig“. Ook deze uitspraak is niet correct. CM gaat in de eerste plaats over een manier van werken, op basis van strategische keuzes, regels en praktische afspraken. Dat is belangrijker dan de tools en hun implementatie, en is zeer afhankelijk van de specifieke kenmerken van uw organisatie of bedrijf. Het gaat dan immers over wie en wat en waar, en pas daarna over hoe. Een consultant kan helpen bij het zoeken naar de juiste antwoorden, maar u moet de antwoorden nog wel zelf leveren.
  • CM is een modeverschijnsel“. Als het dat al zou zijn, dan is het intussen een modeverschijnsel dat al meer dan een decennium meegaat, en nog niet meteen uitgeteld is. Dus neen, het is geen modeverschijnsel. De toename van de hoeveelheid gegevens in de maatschappij en in organisaties en bedrijven is van die aard dat het beheer van die informatie steeds belangrijker wordt in het overleven van diezelfde organisaties en bedrijven. Wat er intern in een organisatie met die informatie gebeurt is dus van levensbelang voor die organisatie. En laten we wel wezen: mode is zelden van levensbelang.
"What if we don't change at all ... and something magical just happens?"

Source: vmcnotes.net

Betekent dit alles nu dat het invoeren van een CM-systeem vanzelf gaat? Nee, zeker niet. Een succesvol CM-systeem heb je pas als je de juiste, strategische keuzes hebt gemaakt, na een goede behoefteanalyse en na een doordachte implementatie. Vergeet vooral niet dat de zwaarste uitdagingen op menselijk vlak liggen, niet op het technische. Want als we spreken over het bijsturen, vernieuwen, of zelfs vervangen van processen binnen een organisatie, dan moet er heel veel aandacht gaan naar het begeleiden van dat veranderingsproces bij de deelnemers aan het proces. “Change Management” dus, en toevallig ook af te korten met dezelfde twee letters als Content Management!

Wikibru Vier Jaar Later: Een Schamel Beestje

Bijna vier jaar geleden schreef ik kort over Wikibru, de toen pas gelanceerde wiki van de gemeente Brussel. Ik heb deze wiki niet intensief gevolgd, maar zelfs een enkel jaarlijks bezoekje maakt duidelijk dat er relatief weinig leven zit in de drie wiki’s (eentje per taal: Nederlands, Frans en Engels). Om maar een voorbeeld te geven: de voorlaatste toevoeging aan de nederlandstalige versie dateert van 29 november 2014, en de laatste van september 2015 (als we spamberichten niet meerekenen).

Inhoudelijk is de opbrengst ook maar mager: heel wat pagina’s zijn wel aangemaakt, maar bevatten geen echte “content”. Dat gebrek aan inhoud is misschien nog wel erger dan het gebrek aan updates. Zelfs de links in de voet van elke pagina wijzen naar… blanco inhoud. Op die manier heb je er als bezoeker niets te zoeken en zeker niets te vinden.

wikibru.png

Wat mij betreft is dit dus een voorbeeld van een “mislukte” wiki. Dat heeft in mijn ogen meer te maken met een gebrek aan “governance” van de wiki dan aan het gebruikte tool. De Mediawiki software heeft zijn sporen al verdiend en hoeft niks meer te bewijzen. Maar deze site is verwaarloosd. Kijk maar even mee:

  • Ze draait op een Mediawiki-versie uit 2014, terwijl er al verschillende nieuwere versies verschenen zijn. De gebruikte versie 1.24 wordt bovendien niet meer ondersteund door mediawiki.org.
  • Haar beheerders gooien er occasioneel een blik op, maar zijn blijkbaar niet geïnteresseerd in de inhoud, ongeacht door wie die wordt aangeleverd. Enkel spam wordt opgekuist, maar zelfs spammers hebben weinig belangstelling voor een site die niet bezocht wordt.
  • Er is duidelijk ook nooit moeite gedaan om te proberen om een “community” samen te brengen van mensen die bereid zijn om een deel van het werk rond aanleveren en editeren van die inhoud op zich te nemen. Wachten op spontane inbreng van toevallige passanten is geen bruikbare aanpak om kwaliteitsvolle content te garanderen!
  • De drie taalversies hebben geen onderlinge band: ze vermelden andere items, zonder dat er aan een vertaling of zelfs maar gewoon een verwijzing naar de andere talen gedacht is.

In de loop van 2008 heb ik samen met Bruno Peeters WikiPodium opgericht. WikiPodium moest een permanente community voor professionele wiki-gebruikers in België worden. Na een drietal jaar en een achttal bijeenkomsten met concrete cases bleek de interesse te beperkt om ermee door te gaan – jammer genoeg zijn de beschrijvingen van de bijeenkomsten verloren gegaan op de WIkiSpaces website. Was de “wiki-hype” toen al over?

“Wikibru” had nochtans heel wat kunnen leren uit wat er bij WikiPodium verteld is. Ook de Wiki-workshop die Bruno en ik kunnen brengen gaat (veel) dieper in op wat er komt kijken bij het “beheren” van een Wiki. Wie de fouten van “Wikibru” wil vermijden mag ons steeds contacteren. Wij kunnen niet garanderen dat uw wiki een denderend succes wordt, maar we kunnen u alvast helpen om de meest essentiële fouten te vermijden.

Ignite: De Toekomst Van Microsoft Office 365

Samen met een vijftiental anderen ben ik vorige week bij U2U gaan luisteren naar een samenvatting van wat Microsoft te vertellen had op de Ignite conferentie in Chicago enkele weken geleden.

Heel wat organisaties bouwen nu – in SharePoint en in Office 365 – eigen oplossingen voor zaken die in feite redelijk algemeen zijn: een nieuwskanaal, een smoelenboek, een video-verzameling, etc. Els vertelde ons oa. over de nieuwe “portals” die eraan komen voor gebruik in Office 365, zoals een Video Portal en een Knowledge Management Portal. Het standaard gedrag van deze portals zal aanpasbaar blijven, maar dan zonder dat er code aan te pas komt. Microsoft gaat ervoor trouwens zorgen dat de “slimme” Office Graph steeds meer en meer nieuwe onderdelen van het Office 365 universum gaat voeden, waaronder die “Next Generation Portals”.

Lieven had een uurtje gereserveerd om ons niet alleen te vertellen hoe we in de toekomst applicaties zullen bouwen die binnen de Office 365-omgeving werken, maar om het ook te laten zien aan de hand van enkele demo’s. Zo werd de geplande Office 365 Unified API een heel stuk concreter.

Bedankt, Els en Lieven, voor een mooi werkje.

Eén bedenking moet me toch van het hart, niet over de samenvatting, maar over de marketing speak van Microsoft. Het “Knowledge Management Portal” waarvan hoger even sprake was is (wordt) in feite niks anders dan een container voor hoofdzakelijk documenten en “microsites” (zeg maar artikel-achtige pagina’s die sterk lijken op de publishing pages uit SharePoint). Natuurlijk gaat ook hier de Office Graph een woordje meespreken.

knowledge-portal.jpg

Ik ga niet ontkennen dat je al die data en informatie uit de documenten nodig hebt om kennis op te bouwen, maar voor echt knowledge management is er toch heel wat meer nodig. Kennis opbouwen is een werkje voor mensen, waarvan het resultaat dan inderdaad zijn neerslag kan vinden in allerhande documenten. Maar alleen met een tool ga je de kennis in je organisatie niet bijeen krijgen, ook al heet dat tool dan “InfoPedia”. OK, het is maar een codenaam, maar het zegt veel over hoe Microsoft dit prototype nu al in de markt plaatst. Of dit kennisportaal een onderdeel is/wordt van het nieuwe intranet-product van Microsoft, zoals hier op CMSWire geschreven wordt, is voorlopig nog een open vraag… en stof voor discussie!

PS. Wie een goede indruk wil krijgen van wat kennisbeheer inhoudt, moet maar eens gaan rondneuzen op de blog van Steven Warmoes

WikiWand Moderniseert De “Look And Feel” Van De Wikipedia

Iedereen maakt wel eens gebruik van de Wikipedia, wanneer we een betrouwbaar stukje informatie over een thema willen consulteren. Het is u misschien niet opgevallen, maar de “look and feel” van de Wikipedia is in de loop van zijn dertienjarig bestaan haast niet gewijzigd. Als encyclopedie focust de Wikipedia op inhoud (“content”) en op de bereikbaarheid van die inhoud in termen van zoeken en navigatie. “Content” is tevens de focus van de meeste Wiki-software, en Wiki-software genaamd MediaWiki is het platform waarop de Wikipedia draait.

Tien jaar is lang in de geschiedenis van het Web, en er is al wel één en ander veranderd sinds het ontstaan van Wikipedia. Tien jaar geleden waren PC’s de enige toegang tot het Web; vandaag gebruikt een steeds toenemend aantal gebruikers smartphones, tablets, PC’s en slimme TV’s on te surfen. Tien jaar geleden was het voor Wikipedia essentieel om zoveel mogelijk inhoud te verzamelen en als brede encyclopedie erkend te worden; vandaag zijn er vermoedelijk in verhouding veel meer consumenten van Wikipedia-inhoud dan auteurs. Tien jaar geleden was er enkel een browser-gebaseerde interactie met de Wikipedia mogelijk; dezer dagen zijn er op alle platformen allerhande apps en toepassingen die de inhoud van Wikipedia geheel of gedeeltelijk op een specifieke manier presenteren.

Het mag dus niet als een verrassing komen dat iemand besliste om de “user interface”-lessen uit die decade toe te passen op de Wikipedia, en dat is met name WikiWand.

"Thee" in Google Chrome op de Mac

“Thee” in Google Chrome op de Mac

Er zijn twee manieren om WikiWand te gebruiken: je kan in de eerste plaats de WikiWand-website gebruiken via de zoekfunctie rechts bovenaan, of je kan het WikiWand-plugin (voor Chrome, Firefox of Safari) installeren in je browser en daarvan de default manier maken om de Wikipedia te consulteren. Ik test momenteel de website, en het moet gezegd: het ziet er gelikt uit, zowel op mijn Mac als op mijn smartphone. De smartphone-versie is een tikkeltje te sterk visueel gericht, want ze toont alle afbeeldingen vooraleer ze de tekst van een lemma afficheert. Het navigatiemenu links laat je echter toe om snel naar om het even waar in de tekst te springen, dus vele afbeeldingen zijn enkel een probleem wanneer je een trage (en mogelijks dure) netwerkverbinding gebruikt voor het mobiele surfen.

"Thee" in Google Chrome op een Android smartphone

“Thee” in Google Chrome
op een Android smartphone

Allemaal goed en wel, maar er blijft toch wel één vraag open. WikiWand is een commercieel bedrijf. Hoe gaan zij geld verdienen, zonder de Wikimedia Stichting te kort te doen? WikiWand zegt nu wel zich te zullen beperken tot “contextually-relevant ads for textbooks, articles and courses”, en belooft 30 percent van zijn winst aan de Wikimedia Stichting te zullen overmaken – maar enkel de toekomst zal uitwijzen of zij instaat zijn om die “education only” advertentiepolitiek vol te houden…

(Oorspronkelijk gepubliceerd op mijn Engelstalige blog, op 23 augustus 2014)

Wensen Voor Een Mobiel 2014 !

Op de Sitepoint website schrijft Craig Buckler: “Average Page Weights Increase by 32% in 2013“.

Totale transfer grootte en Totaal aantal requests
voor de periode 2012-12-15 tot 2013-12-15
(Bron: HTTP Archive – Trends)

Craig is verontrust door deze cijfers, en probeert de stijging te verklaren door ‘vette’ CMS templates en een zekere onverschilligheid bij de ontwikkelaars. Die twee fenomenen spelen waarschijnlijk wel mee, maar zijn m.i. toch een onvoldoende verklaring – we hebben natuurlijk ook meer onderzoek nodig dan alleen maar gemiddelden (en geen medianen, Craig!) om de zaak te doorgronden.

Wie nog even verder kijkt naar de broncijfers (de Trends pagina op de HTTP Archive site) kan nog erger ontwaren. Als ik de “Doc Size & DOM Elements” statistiek juist interpreteer, dan is er op dit moment nog minder echte ‘content’ op een gemiddelde pagina dan een jaar geleden. Web sites gebruiken dus blijkbaar meer bits om nog minder te vertellen? Misschien speelt een andere trend mee: het zou best kunnen dat er steeds meer advertenties en reklame op een pagina terechtkomen, die dan de ‘echte’ inhoud wegdrukken.

De cijfers zijn in elk geval ontnuchterend voor web developers. Zoals Craig terecht opmerkt: “Mobile connectivity and bandwidth continues to improve but it rarely jumps 30% in one year“. Dat betekent dat web ontwikelaars nog steeds veel te weinig “mobiel” denken, ondanks het sukses van smartphones en tablets!

Kortom: wie een web site laat bouwen of vernieuwen moet er zich van vergewissen dat de ontwikkelaars deze statistieken kennen – uw (mobiele) gebruikers zouden wel eens teleurgesteld kunnen zijn als de ontwikkelaars er niet de juiste lessen uit getrokken hebben…

En dus wens ik u voor het nieuwe jaar persoonlijke voorspoed en geluk, en hoop ik met u dat iedereen die bij de ontwikkeling van websites en apps betrokken is zich rekenschap geeft van het specifieke karakter van mobiele toepassingen!

(Oorspronkelijk gepubliceerd op mijn Engelstalige blog, op 30 december 2013)